Andelsboligforeningen Hans Tavsensgård

Bygningen er tegnet af C.F. Møller og blev opført i 1927. Det bebyggede areal er på 970 m2. Grundarealet er på 4.850 m2.

Bygningen bestod oprindeligt af 80 lejligheder med flere forskellige lejlighedstyper. I dag er flere lejligheder lagt sammen, og ejendommen består pt. af 70 lejliheder.

Bygningen er beliggende i 4791, Udenbys Klædebo Kvarter, København.

Huslejekontrakt fra 1929

Antique Lejekontrakt

Links »